ต้อนรับ

ต้อนรับ

ก เอ๋ย ก ไก่ ข ไข่ ใน เล้า ฃ ขวด ของ เรา ค ควาย เข้า นา ฅ ฅน ขึงขัง ฆ ระฆัง ข้าง ฝา ง งู ใจ กล้า จ จาน ใช้ ดี ฉ ฉิ่ง ตี ดัง ช ช้าง วิ่ง หนี ซ โซ่ ล่าม ที ฌ กะ เฌอ คู่ กัน ญ หญิง โส ภา ฎ ชะฎา สวม พลัน ฏ ปะ ฏัก หุน หัน ฐ ฐาน เข้า มา รอง ฑ มน โฑ หน้า ขาว ฒ ผู้ เฒ่า เดิน ย่อง ณ เณร ไม่ มอง ด เด็ก ต้อง นิมนต์ ต เต่า หลัง ตุง ถ ถุง แบก ขน ท หทาร อด ทน ธ ธง คน นิยม น หนู ขวัก ไขว่ บ ใบ ไม ทับ ถม ป ปลา ตา กลม ผ ผึ้ง ทำ รัง ฝ ฝา ทน ทาน พ พาน วาง ตั้ง ฟ ฟัน สะอาด จัง ภ สำเภา กาง ใบ ม ม้า คึก คัก ย ยัก ษ์เขี้ยว ใหญ่ ร เรือ พาย ไป ล ลิง ไต่ ราว ว แหวน ลง ยา ศ ศาลา เงียบ เหงา ษ ฤา ษี หนวด ยาว ส เสือ ดาว คะ นอง ห หีบ ใส่ ผ้า ฬ จุฬา ท่า ผยอง อ อ่าง เนือง นอง ฮ นกฮูก ตา โต.